SOU 2004:111 Ny vallag - 9138222418 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:111 Ny vallag
   
 
Titel:SOU 2004:111 Ny vallag
Anmärkning:Se prop. 2004/05:163.
Utgivningsår:2004
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222418
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2003 års vallagskommitté
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:111
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om en ny vallag med hela valförfarandet samlat, mer lättillgängligt och pedagogiskt. Några av de materiella nyheterna:
– Det lokala ansvaret för genomförande av val som samlas hos kommunerna.
– Personer som befinner sig utomlands får en permanent rätt att poströsta.
– Möjligheterna att rösta genom bud utvidgas.
 
  © 2017 Jure AB