SOU 2004:116 Skolans ledningsstruktur - 9138222523 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:116 Skolans ledningsstruktur
– Om styrning och ledning i skolan
   
 
Titel:SOU 2004:116 Skolans ledningsstruktur – Om styrning och ledning i skolan
Utgivningsår:2004
Omfång:199 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222523
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om skolans ledningsstruktur
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:116
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

Utredningen konstaterar att mål- och resultatstyrningen måste utvecklas på alla nivåer. Även skolornas ledningsstruktur och administration måste utvecklas. Många rektorer har inte det ansvar och de befogenheter som krävs för att de skall kunna utöva sitt ledarskap. Dessutom konstaterar utredaren att många skolchefer och rektorer har ett bristande intresse för resultatmätning och att resultatuppföljning används för lite i styrning och ledning av enskilda skolor.
 
  © 2017 Jure AB