SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna - Band I - 9138222426 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna - Band I
– Sammanfattning, Inledning, Allmän motivering, del A
   
 
Titel:SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna - Band I – Sammanfattning, Inledning, Allmän motivering, del A
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2004:112 Band II och III, SOU 2003:51 samt prop. 2005/06:117 och prop. 2007/08:150.
Utgivningsår:2004
Omfång:321 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222426
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:112
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 392 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen:
– Ett rättsligt institut med framtidsfullmakter inrättas.
–Tre nya ställföreträdarlagar. Bl.a. skall en patient i ett livstestamente kunna ge så gott som bindande besked om att han inte vill att livsuppehållande åtgärder skall sättas in i livets slutskede.
– Barns förmyndare skall vara betalningsansvariga för kostnader som gäller fordon som är skrivna på barnet, t.ex. parkeringsböter. Möjligheterna att även i övrigt skuldsätta sina barn, genom att t.ex. köpa varor på kredit, skall starkt begränsas.
– Berörd kommun skall tillsammans med ställföreträdaren vara skadeståndsskyldig om ställföreträdaren t.ex. förskringrar den enskildes egendom.
 
  © 2017 Jure AB