SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna - Band III - 9138222442 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna - Band III
– Författningsförslag, Författningskommentar, Bilagor m.m.
   
 
Titel:SOU 2004:112 Frågor om Förmyndare och ställföreträdare för vuxna - Band III – Författningsförslag, Författningskommentar, Bilagor m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2004:112 Band I och II, SOU 2003:51 samt prop. 2005/06:117 och prop. 2007/08:150.
Utgivningsår:2004
Omfång:565 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222442
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förmyndare, gode män och förvaltare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:112
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 504 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB