SOU 2004:118 Beviljats men inte fått - 9138222558 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:118 Beviljats men inte fått
   
 
Titel:SOU 2004:118 Beviljats men inte fått
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:43.
Utgivningsår:2004
Omfång:345 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222558
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om verkställighet av vissa gynnande kommunala beslut
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:118
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

Många gynnande beslut som fattas av kommuner och landsting verkställs inte i dag av olika anledningar. För att komma tillrätta med detta föreslås här bl.a. en skyldighet att till Länsstyrelsen rapportera de gynnande beslut enligt socialtjänstlagen och LSS som beslutats men inte verkställts. De kommuner och landsting som inom skälig tid inte verkställer gynnande beslut skall bli skyldiga att betala en särskild avgift. Slutligen föreslår utredningen vissa ändringar i bestämmelserna om kommunalt domstolstrots.
 
  © 2017 Jure AB