SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin - 9138222671 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin
   
 
Titel:SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- eller komplementärmedicin
Utgivningsår:2004
Omfång:235 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222671
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett nationellt register över personer som utövar alternativ- eller komplementärmedicin (AKM-registerutredningen)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:123
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om att en särskild lag införs för regleringen av AKM-registret.
 
  © 2017 Jure AB