SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare - 9138222663 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare
   
 
Titel:SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:165 och prop. 2007/08:31.
Utgivningsår:2004
Omfång:775 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222663
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ungdomsbrottsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:122
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 360 SEK exkl. moms

 

Barn och unga som begår brott skall även i fortsättningen i första hand bli föremål för inatser inom socialtjänsten. Bland förslagen:
– Socialstyrelsen skall ha ett större ansvar för det sociala arbete som kommunerna vidtar när unga begår brott.
– När den unge frivilligt skall vårdas inom socialtjänsten skall ett s.k. ungdomskontrakt skrivas.
– Ungdomstjänt blir en självständig påföljd för unga. Den skall kunna ersätta såväl böter som kortare frihetsberövanden.
– Insatsen kontaktperson för unga i riskzonen bör utvecklas till ett mer avancerat stöd.
– Benämningen åtalsunderlåtelse ersätts med benämningen straffvarning.
 
  © 2017 Jure AB