Prop. 2004/05:65 Århuskonventionen - 200405065 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:65 Århuskonventionen
   
 
Titel:Prop. 2004/05:65 Århuskonventionen
Anmärkning:Se även Ds 2004:29, Ds 2005:9 och prop. 2005/06:56.
Utgivningsår:2005
Omfång:318 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405065
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:65
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 171 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB