SOU 2005:9 KRUT Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel - 9138223007 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:9 KRUT Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel
   
 
Titel:SOU 2005:9 KRUT Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel
Anmärkning:Se även prop. 2007/08:166.
Utgivningsår:2005
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223007
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:KRigsmaterielUTredningen (KRUT)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Förslagen i korthet:
- EU:s gemensamma kriterier integreras i riktlinjerna.
– Regeln som villkorar exporttillstånd försvinner.
– Även näringspolitiska skäl skall kunna motivera medgivande av tillstånd.
– Den positiva presumtionen för export utsträcks till USA.
Dessutom föreslås ett antal åtgärder för att utveckla den svenska kontrollorganisationen.
 
  © 2017 Jure AB