SOU 2005:8 Behov av rörlig ledningsstödsresurs - 9138222981 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:8 Behov av rörlig ledningsstödsresurs
   
 
Titel:SOU 2005:8 Behov av rörlig ledningsstödsresurs
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2005
Omfång:37 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138222981
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om behov av rörlig ledningsstödsresurs
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:8
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

Bland förslagen i betänkandet:
– den rörliga ledningsstödsresurs som finns i dag som stöd för riksdag och regering bör avvecklas
– den rörliga ledningsstödsresursen bör inte behållas som en resurs inom det civila krishanteringssystemet
– en övervägning bör ske om resursens tekniska utrustning m.m. bör överföras till Försvarsmakten för medverkan i det internationella krishanteringssystemet
 
  © 2017 Jure AB