SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? - 9138223139 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska?
– Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen
   
 
Titel:SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? – Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen
Anmärkning:Delbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:79 samt slutbetänkande SOU 2005:116.
Utgivningsår:2005
Omfång:169 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223139
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Jakt- och fiskerättsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:17
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 208 SEK exkl. moms

 

I detta delbetänkande av Jakt- och fiskerättsutredningen har ett antal jurister med särskilda kunskaper i ämnet sammanfattat sina slutsatser angående rätten till jakt och fiske i renskötselområdet.

Innehåll:
– Samernas jakt- och fiskerätt av prof. och f.d. justitierådet Bertil Bengtsson
– Jakt- och fiskerätt på kronomark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfälten av chefsjuristerna Fredrik Bonde och Lars-Göran Lövgren
– Jakt- och fiskerätten i renskötselområdet av f.d. hovrättsrådet Mauritz Bäärnhielm
– Naturen av samernas rättigheter och naturen av statens rätt av jur.dr. i rättshistoria Kaisa Korpijaakko Labba
– Karaktären på den renskötande samernas jakt- och fiskerätt samt frågan om staten är bibehållen sådan rätt på statens fastigheter ovan odlingsgränsen och på renbetesfjällen av förbundsjurist Håkan Weberyd.
 
  © 2017 Jure AB