SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden - 9138223074 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden
   
 
Titel:SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:72 och prop. 2005/06:77.
Utgivningsår:2005
Omfång:136 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223074
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om uppehållstillstånd på grund av anknytning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:14
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I utredningen läggs förslag som innebär kortare handläggningstid när människor som gifter sig och vill förena sig med någon från ett annat land.

Bland förslagen märks:
– Utredningsförfarandet skall göras mer flexibelt
– Alla referenspersoner skall kontrolleras i belastnings- och misstankeregistren
– Tidsbegränsade uppehållstillstånd skall kunna återkallas om förhållandet tar slut under den tvååriga prövotiden
– Rutinerna för mottagning och registrering skall göras mer enhetliga
– Handläggningspersonalen skall utbildas så att kvaliteten i utredningarna och besluten blir jämn och hög.
 
  © 2017 Jure AB