SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare - 9138223112 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare
   
 
Titel:SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2005:103 och prop. 2005/06:72.
Utgivningsår:2005
Omfång:432 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223112
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om uppehållstillstånd för familjeåterförening och för varaktigt bosatta tredjemansmedborgare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas förslag som syftar till att genomföra EG:direktiven om rätt till familjeåterörening samt om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning.
 
  © 2017 Jure AB