SOU 2005:25 Gränslös utmaning - 9138223260 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:25 Gränslös utmaning
– alkoholpolitik i ny tid
   
 
Titel:SOU 2005:25 Gränslös utmaning – alkoholpolitik i ny tid
Anmärkning:Slutbetänkande. Delbetänkande SOU 2004:86 samt prop. 2004/05:126.
Utgivningsår:2005
Omfång:550 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223260
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkoholinförselutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 374 SEK exkl. moms

 

I sott slutbetänkande föreslår Alkoholinförselutredningen utökade satsningar för att minska alkoholkonsumtionen.

Bland förslagen märks:
– En nationell alkohol- och narkotikasamordnare skall tillsättas och Statens folkhälsoinstitut förstärkas med regionala kompetenscentrum.
– Utökade satsningar inom områdena lokalt förebyggande arbete, insatser riktade till barn, ungdomar och vuxna, sekundärprevention inom sjukvården m.m.
– Möjligheterna att låta anställda vid Tullverket och Kustbevakningen genomföra utandningsprov skall utredas.
– En särskild skatt på blanddrycker och ciderliknande drycker skall införas till förmån för alkoholförebyggande åtgärder riktade till ungdomar.
– Skatten på vin och öl skall sänkas med 30 %.
– Åldersgränsen för servering av alkohol höjs från 18 till 20 år och det ska inte vara möjligt att få servera alkohol efter kl. 03.00.
 
  © 2017 Jure AB