SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen - 9138223317 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen
– en utvärdering
   
 
Titel:SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen – en utvärdering
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2005/06:171.
Utgivningsår:2005
Omfång:304 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223317
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om fiskerikontrollen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:27
Ämnesord:Offentlig rätt , Miljörätt

Pris: 263 SEK exkl. moms

 

I utredningen lämnas förslag om att ansvaret för fiskerikontrollen förtydligas och att samverkan mellan aktörerna inom fiskerikontrollen utökas och fördjupas.
 
  © 2017 Jure AB