SOU 2005:31 Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning - 9138223392 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:31 Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning
   
 
Titel:SOU 2005:31 Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning
Utgivningsår:2005
Omfång:110 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223392
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utbildningsvetenskaplig forskning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:31
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Målet med den Utbildningsvetenskapliga kommittén var att höja den vetenskapliga kvaliteten på den utbildningsvetenskapliga forskningen så att den av egen kraft skall kunna hävda sig gentemot annan forskning. Den hittillsvarande verksamhetstiden är dock alltför kort för att avgöra om någon sådan kvalitetsförbättring skett.
 
  © 2017 Jure AB