Minerallagen med kontinentalsockellagen av Delin Lars - 9138504553 - Jure bokhandel

 

 
 
Minerallagen med kontinentalsockellagen
   
 
Författare:Delin Lars
Titel:Minerallagen med kontinentalsockellagen
Utgivningsår:1996
Omfång:445 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9138504553
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Här kommenteras minerallagen som trädde i kraft den 1 juli 1992. Även 1966 års lag om kontinentalsockeln behandlas. Författningsändringar till och med juni månad 1996 har beaktats.
 
  © 2017 Jure AB