Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden - 200405170 - Jure bokhandel

 

 
 
Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden
   
 
Titel:Prop. 2004/05:170 Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden
Anmärkning:Se även SOU 1999:16, Ds 2000:45, SOU 2003:25, SOU 2004:74 och prop. 2004/05:172.
Utgivningsår:2005
Omfång:511 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405170
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:170
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 364 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB