SOU 2005:44 Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen - 9138223619 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:44 Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen
   
 
Titel:SOU 2005:44 Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:214.
Utgivningsår:2005
Omfång:183 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223619
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om offentliggörande av resultat från livsmedelskontrollen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:44
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

I betänkandet lämnas förslag om att resultatet från livsmedelskontrollen regelmässigt skall offentliggöras och att detta skall göras oberoende av om företaget saluhåller direkt till slutkonsument eller till ett annat företag. För restauranger och detaljhandel föreslås att symboler, s.k. smileys, skall sammanfatta kontrollresultatet. Förslag också om att namn på livsmedelsföretag och kontrollresultat utan samtycke skall kunna publiceras på Internet.
 
  © 2017 Jure AB