SOU 2005:42 Säker information - 9138223562 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:42 Säker information
– Förslag till informationssäkerhetspolitik
   
 
Titel:SOU 2005:42 Säker information – Förslag till informationssäkerhetspolitik
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 2004:32 och SOU 2004:27 samt slutbetänkande SOU 2005:71. Se vidare prop. 2005/06:133.
Utgivningsår:2005
Omfång:259 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138223562
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:InfoSäkutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:42
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås bl.a. följande:
– Säkerhetsmedvetande på informationssäkerhetsområdet, anpassat till respektive ålders behov och förutsättningar, måste byggas in i skolans undervisning i såväl grund- som gymnasieskolan.
– Lärarutbildningarna måste utvecklas så att kunskap om, och förståelse för, IT-utvecklingen i samhället blir obligatorisk.
– Informationssäkerhet bör utgöra en baskunskap för många yrkesgrupper och en betydande del av utbildningsbehovet måste tillgodoses inom högskolans ram.
– Det behöver skapas kvalificerade utbildningar för blivande chefer i informationssäkerhet på magisternivå (mastersnivå) efter akademisk examen.
– Kompetensen inom IT-relaterad kriminalteknisk (IT-forensisk) verksamhet måste förstärkas.
– Staten bör ta ansvar för ett utökat samarbete med företag, kommuner och landsting i informationssäkerhetsfrågor.
 
  © 2017 Jure AB