SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning - 9138224100 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning
   
 
Titel:SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:111.
Utgivningsår:2005
Omfång:116 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224100
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Stödutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:70
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

Det finns situationer i samband med bekämpning av terrorism och andra sådana omfattande brottsliga angrepp på samhället där polisen har behov av stöd från andra statliga myndigheter, främst, men inte bara, från Försvarsmakten. Det är en av slutsatserna i utredningen.
 
  © 2017 Jure AB