SOU 2005:74 Nytt djurhälsoregister - 9138224194 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:74 Nytt djurhälsoregister
– bättre nytta och ökad säkerhet
   
 
Titel:SOU 2005:74 Nytt djurhälsoregister – bättre nytta och ökad säkerhet
Utgivningsår:2005
Omfång:290 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224194
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om översyn av djursjukdata
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:74
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

Det främsta syftet med djurhälsoregistret i framtiden är att användas i övervakningen av smittsamma djursjukdomar och av läkemedelsanvändningen, i synnerhet antibiotika. Djurhälsoregistret föreslås läggas i en särskild verksamhetsgren inom Jordbruksverket.
 
  © 2017 Jure AB