SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk - 9138224364 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk
– Stimulans till bättre vård och behandling
   
 
Titel:SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk – Stimulans till bättre vård och behandling
Utgivningsår:2005
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224364
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 177 SEK exkl. moms

 

I betänkandet återfinns förslag om en vårdöverenskommelse mellan staten och kommunerna om missbrukarvården, och framför allt vården av personer med tungt missbruk, som preciserar vad kommunerna skall göra för att få del av ett riktat statsbidrag på sammanlagt 350 miljoner kronor för år 2006 och år 2007.
 
  © 2017 Jure AB