SOU 2005:92 Styrningen av insatsförsvaret - 9138224542 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:92 Styrningen av insatsförsvaret
   
 
Titel:SOU 2005:92 Styrningen av insatsförsvaret
Utgivningsår:2005
Omfång:319 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224542
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Försvarsstyrningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I betänkandet analyseras och utvärderas formerna för styrning och finansiering av det militära försvaret. Utredningen fokuserar enligt direktiven på hur riksdagens och regeringens styrning och uppföljning skall kunna förbättras. Försvarsmaktens interna styrning och styrningen av den avgiftsfinansierade uppdragsverksamheten behandlas också. Utredning lämnar förslag till förbättringar som analysen ger anledning till. Utredningen har tillkommit efter beslut av riksdagen.
 
  © 2017 Jure AB