SOU 2005:90 Abort i Sverige - 9138224518 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:90 Abort i Sverige
   
 
Titel:SOU 2005:90 Abort i Sverige
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:124.
Utgivningsår:2005
Omfång:201 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224518
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om utländska aborter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 198 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås att en utländsk kvinna skall kunna få abort i Sverige utan prövning av särskilda skäl och enligt samma regler som en svensk kvinna. Detta innebär att kvinnan skall kunna få abort på egen begäran om aborten sker före utgången av graviditetsvecka 18 och efter tillstånd från Socialstyrelsen om aborten genomförs senare i graviditeten. En utländsk kvinna skall också enligt abortlagens bestämmelser erbjudas stödsamtal både före och efter aborten.
 
  © 2017 Jure AB