SOU 2005:104 Sverige och tsunamin - granskning och förslag - Expertrapporter - 9138224763 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:104 Sverige och tsunamin - granskning och förslag - Expertrapporter
   
 
Titel:SOU 2005:104 Sverige och tsunamin - granskning och förslag - Expertrapporter
Anmärkning:Se även huvudrapporten samt SOU 2007:44 och prop. 2007/08:92.
Utgivningsår:2005
Omfång:415 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224763
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2005 års katastrofkommission
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:104
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

Detta är kommissionens analys och kritik av krishanteringen eller bristen därav vid flodvågskatastrofen.
 
  © 2017 Jure AB