SOU 2005:109 Yrkesförarkompetens - 9138224844 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:109 Yrkesförarkompetens
   
 
Titel:SOU 2005:109 Yrkesförarkompetens
Utgivningsår:2005
Omfång:336 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224844
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förarkrav för vägtransporter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:109
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 291 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny lag om obligatorisk utbildning för yrkesförare. Enligt förslaget skall utbildningen vara minst 280 timmar lång och ge förarna en vidare yrkeskompetens än körskickligheten. Den obligatoriska utbildningen skall införas den 10 september 2008 för bussförare och den 10 september 2009 för lastbilsförare.
 
  © 2017 Jure AB