SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m. - 9138224879 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m.
   
 
Titel:SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2004:80 och prop. 2007/08:98.
Utgivningsår:2005
Omfång:523 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224879
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om föräldraansvar och skydd av barn i internationella situationer
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:111
Ämnesord:Internationell rätt , Familjerätt

Pris: 393 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet tas ställning till hur Haagkonventionen bör införlivas i svensk rätt och om Sverige bör reservera sig. Haagkonventionen handlar om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn.
 
  © 2017 Jure AB