SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering - 9138224712 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering
– Antologi från Timplanedelegationen
   
 
Titel:SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering – Antologi från Timplanedelegationen
Anmärkning:Se även SOU 2005:101, SOU 2004:35 och Ds 1999:1.
Utgivningsår:2005
Omfång:260 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138224712
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Timplanedelegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2005:102
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 239 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB