SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande - 9138137038 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande
   
 
Titel:SOU 1994:81 Ny lag om skiljeförfarande
Anmärkning:Delbetänkande. Se även SOU 1995:65 och prop. 1998/99:35.
Utgivningsår:1994
Omfång:381 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138137038
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Skiljedomsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1994:81
Ämnesord:Processrätt

Pris: 339 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet lämnas förslag om att det införs en helt ny lag om skiljeförfarande som skall ersätta 1929 års lagar på området. Hänsyn har tagits till den s.k. modellagen från år 1985, utarbetad av FN:s handelsrättskommission.
 
  © 2017 Jure AB