SOU 2006:48 Bidragsbrott - 9138225719 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:48 Bidragsbrott
   
 
Titel:SOU 2006:48 Bidragsbrott
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:80.
Utgivningsår:2006
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225719
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Bidragsbrottsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:48
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny straffrättslig reglering som omfattar alla ekonomiska förmåner inom de centrala delarna av de offentliga trygghetsystemen. Straffbestämmelserna föreslås bilda en särskild lag - bidragsbrottslagen.
 
  © 2017 Jure AB