SOU 2006:51 Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor - 9138225778 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:51 Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor
   
 
Titel:SOU 2006:51 Tillgänglighet, mobil TV samt vissa andra radio- och TV-rättsliga frågor
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkanden SOU 2001:84, SOU 2003:62, SOU 2003:109, SOU 2004:39 och SOU 2005:62.
Utgivningsår:2006
Omfång:522 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225778
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Radio- och TV-lagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:51
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 390 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet behandlar utredningen följande frågor:
– sanktioner vid upprepade överträdelser av villkor som reglerar innehållet i TV-program och ljudradioprogram som sänds med stöd av tillstånd
– tillämpligheten av villkor för sändningstillstånd på sändningar som sänds ut på ett sätt som inte kräver tillstånd
– programföretagens skyldighet att sända meddelanden på begäran av en myndighet
–tillståndsgivning och innehållsregler för sändning av TV-program med en teknik som är särskilt avsedd för mottagning i mobila mottagningsenheter (mobil TV)
– TV-programmens tillgänglighet för personer med funktionshinder (lokal icke-kommersiell TV)
– ett svenskt tillträde till den europeiska konventionen om gränsöverskridande television (TV-konventionen)
 
  © 2017 Jure AB