SOU 2006:66 Hästtävlingar - på lika villkor - 9138226022 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:66 Hästtävlingar - på lika villkor
   
 
Titel:SOU 2006:66 Hästtävlingar - på lika villkor
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2006:13 och direktiv 90/428/EEG samt prop. 2006/07:76.
Utgivningsår:2006
Omfång:81 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226022
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tävlingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:66
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås en lag om tävling med hästdjur m.m. Grundregeln i lagen blir att alla hästar som är registrerade i eller härstammar från ett medlemsland i EU skall kunna delta i alla tävlingar för hästar som anordnas i Sverige. Syftet med lagen är att uppfylla de krav på öppenhet för hästar att delta i hästtävlingar som finns angivet i rådets direktiv 90/428/EEG.
 
  © 2017 Jure AB