SOU 2006:69 Uppföljning av kostnadsutjämningen för kommunernas LSS-verksamhet - 9138226073 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:69 Uppföljning av kostnadsutjämningen för kommunernas LSS-verksamhet
   
 
Titel:SOU 2006:69 Uppföljning av kostnadsutjämningen för kommunernas LSS-verksamhet
Anmärkning:Delbetänkande. Se även slutbetänkandet SOU 2007:62.
Utgivningsår:2006
Omfång:92 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226073
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:LSS-utjämningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:69
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 185 SEK exkl. moms

 

I delbetänkandet föreslås att koncentrations- och personalkostnadsindexet skall uppdateras med statistikunderlag avseende år 2005. Motivet för att uppdatera indexen till år 2005 är att få en bättre överensstämmelse av de kostnader som kommunerna har för LSS och det utfall som utjämningen ger. Kommittén bedömer också att de kommuner som får en försämring på grund av indexuppdateringen överstigande 200 kronor per invånare bör ges möjlighet att ansöka om ett särskilt statsbidrag för år 2007.
 
  © 2017 Jure AB