SOU 2006:72 Öppna möjligheter med alkolås - 913822612X - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:72 Öppna möjligheter med alkolås
   
 
Titel:SOU 2006:72 Öppna möjligheter med alkolås
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:72.
Utgivningsår:2006
Omfång:224 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822612X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alkolåsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:72
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 250 SEK exkl. moms

 

Nollvisionens mål kan inte nås så länge alkohol förekommer i trafiken. Utredningen ser därför alkolås främst som ett redskap för att skydda medtrafikanter. Förslagen går bl.a. ut på ett krav på alkolås i alla nya personbilar som registeras i Sverige fr.o.m. 2012. Alkolås i alla lastbilar och bussar som registreras fr.o.m. 2010. Detta förutsätter dock medgivande av EU.
 
  © 2017 Jure AB