SOU 2006:82 Patientdatalag - 9789138226339 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:82 Patientdatalag
   
 
Titel:SOU 2006:82 Patientdatalag
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även slutbetänkande SOU 2007:48 och prop. 2007/08:126.
Utgivningsår:2006
Omfång:646 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226339
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patientdatautredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:82
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I utredningen föreslås en ny sammanhängande reglering av personuppgiftsbehandlingen inom hälso- och sjukvården i en särskild lag, patientdatalagen. I lagen regleras bl.a. frågor om journalföring, elektronisk tillgång till patientuppgifter och användningen av patientuppgifter i verksamhetsuppföljning.
 
  © 2017 Jure AB