SOU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige - 9138226391 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige
– förslag och konsekvenser
   
 
Titel:SOU 2006:87 Arbetskraftsinvandring till Sverige – förslag och konsekvenser
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även delbetänkande SOU 2005:50 samt prop. 2007/08:147.
Utgivningsår:2006
Omfång:346 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226391
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för arbetskraftsinvandring till Sverige (KAKI)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 305 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås mer flexibla regler för personer från länderna utanför EU/EES att få arbetstillstånd i Sverige. Förslagen innebär att Sverige även fortsatt kommer att ha en reglerad invandring. Det skall bli möjligt att få ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd som inledningsvis är på två år. Tillståndet kan förlängas och även övergå i ett permanent uppehållstillstånd. För gäststudenter skall det bli enklare att kunna stanna i Sverige och arbeta här. Det skall bli möjligt för den som har en kompetens som det råder brist på i Sverige att under en besökstid av tre månader träffa arbetsgivare och söka jobb. Detta sker genom att det skapas en ny grund för visering - att söka arbete i Sverige.
 
  © 2017 Jure AB