SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga - 9138226367 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga
   
 
Titel:SOU 2006:85 Drogtestning av totalförsvarspliktiga
Anmärkning:Se även prop. 2006/07:116.
Utgivningsår:2006
Omfång:195 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226367
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om drogtestning av totalförsvarspliktiga
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:85
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås utvidgade möjligheter till drogtester av totalförsvarspliktiga. Tester skall kunna genomföras som stickprovskontroller och slumpmässiga kontroller, men tester skall även kunna ske vid misstanke om drogpåverkan. Slumpmässiga drogtester och stickprovskontroller skall vara ett led i arbetet att skapa en drogfri miljö inom totalförsvaret. Totalförsvarets pliktverk föreslås ha huvudansvaret för besluten om drogtester med rätt att delegera beslutanderätten till andra statliga myndigheter.
 
  © 2017 Jure AB