SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete - 9138226383 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete
   
 
Titel:SOU 2006:86 Mera försäkring och mera arbete
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2006
Omfång:210 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138226383
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Socialförsäkringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:86
Ämnesord:Offentlig rätt , Försäkringsrätt

Pris: 205 SEK exkl. moms

 

I betänkandet förespråkar utredningen en självständig sjukförsäkring. Avgifterna till försäkringen skall täcka utgifterna och eventuella under- eller överskott skall hanteras med ökade eller minskade avgifter och direkt påverka förhandlingsutrymmet på arbetsmarknaden. Försäkringen skall vara allmän och avgifterna enhetliga.
 
  © 2017 Jure AB