Nyutkommen litteratur 2017-02-08

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 
 


Sida 1 av 1

Alkohollagen — Kommentarer och rättsfall
Lundin Stefan
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
394 sid, 2 uppl, 2017, Pris: 553 SEK exkl. moms   

Avtalsrätten — En introduktion
Ramberg Christina, Ramberg Jan
Wolters Kluwer Sverige, Förmögenhetsrätt
112 sid, 6 uppl, 2017, Pris: 234 SEK exkl. moms   

Bo i bostadsrätt
Uggla Ingrid, Kruljac Rolén Blanka
Wolters Kluwer Sverige, Fastighetsrätt, Hyra och annan nyttjanderätt, Förmögenhetsrätt
166 sid, 5 uppl, 2017, Pris: 407 SEK exkl. moms   

Den nya familjerätten
Eriksson Anders
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt
138 sid, 11 uppl, 2017, Pris: 245 SEK exkl. moms   

Upphandlingens grunder — en introduktion till offentlig upphandling och upphandling i försörjningssektorerna
Pedersen Kristian
Jure, Marknadsrätt, Offentlig rätt, Förmögenhetsrätt
236 sid, 4 uppl, 2017, Pris: 308 SEK exkl. moms   

Ärvdabalken - En kommentar Del II (18-25 kap.) — Boutredning och arvskifte, försäkringar, EU:s arvsförordning m.m.
Walin Gösta, Lind Göran
Wolters Kluwer Sverige, Familjerätt
467 sid, 6 uppl, 2017, Pris: 1330 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB