Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 6 av 6

Nr. 17 Essays in criminal law
Jareborg Nils
Iustus, Straffrätt
151 sid, 1988, Pris: 518 SEK exkl. moms   

Nr. 16 Kolliderande standardavtal — avtalsrättsligt, komparativt och rättsekonomiskt kring
Göranson Ulf
Iustus, Förmögenhetsrätt
190 sid, 1988, Pris: 720 SEK exkl. moms   

Nr. 15 Köparens hävningsrätt vid fastighetsköp
Adolfsson Kjell
Iustus, Fastighetsrätt
362 sid, 1988  SLUT på förlag

Nr. 14 The Structure of Law — proceedings of the 2nd Benelux-Scandinavian Symposium in Legal Theory, Uppsala, Dec 11-13, 1986
Frändberg Åke, van Hoecke Mark
Iustus, Allmän rättslära
213 sid, 1987, Pris: 530 SEK exkl. moms   

Nr. 13 Prissättning inom multinationella koncerner — amerikanska skatteregler i svensk belysning
Wiman Bertil
Iustus, Skatterätt
424 sid, 1987, Pris: 908 SEK exkl. moms   

Nr. 12 Förutsebarhet — en studie i Regeringsrättens rättstillämpning
Bergström Sture
Iustus, Allmän rättslära
95 sid, 1987, Pris: 119 SEK exkl. moms   

Nr. 11 Sakfrågor och rättsfrågor — en studie av gränser, skillnader och förhållanden mellan faktum och rätt
Lindell Bengt
Iustus, Processrätt
Inbunden, 471 sid, 1987  SLUT på förlag

Nr. 10 Föreskriftsmakten — statsrättsliga undersökningar på grundval av regeringsformen, konstitutionell praxis och doktrin
Wittrock Martin
Iustus, Offentlig rätt
228 sid, 1986, Pris: 820 SEK exkl. moms   

Nr. 9 Rättegången i marknadsdomstolen
Johansson Sören
Iustus, Marknadsrätt, Processrätt
135 sid, 1986, Pris: 290 SEK exkl. moms   

Nr. 8 Offentligrättsliga perspektiv på organisationernas verksamhet
Bramstång Gunnar
Iustus, Offentlig rätt
64 sid, 1986  SLUT på förlag

Nr. 7 Medbestämmande och politisk demokrati — en principdiskussion om de statsanställdas möjligheter till medbestämmande
Svensson Gustav
Iustus, Arbetsrätt
180 sid, 1985, Pris: 508 SEK exkl. moms   

Nr. 6 Traditionsprincipen — de svenska reglerna om köparens skydd mot säljarens borgenärer i komparativ och historisk belysning
Göranson Ulf
Iustus, Förmögenhetsrätt
731 sid, 1985, Pris: 1520 SEK exkl. moms   

Nr. 5 Den svenska miljörättens uppbyggnad
Michanek Gabriel
Iustus, Miljörätt
117 sid, 1985, Pris: 350 SEK exkl. moms   

Nr. 4 Jordabalkens tillbehörsreglering — särskilt med avseende å leasing och avbetalningsköp : kritiska synpunkter
Gustafsson Mats
Iustus, Fastighetsrätt
102 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 3 Motköpsavtalet i öst-västhandeln — en juridisk analys utifrån svensk rätt
Myrdal Staffan
Iustus, Internationell rätt, Förmögenhetsrätt
120 sid, 1985  SLUT på förlag

Nr. 2 Straffrättsliga studier tillägnade Alvar Nelson — Skuld och ansvar
Iustus, Festskrifter, Straffrätt
Inbunden, 250 sid, 1985, Pris: 382 SEK exkl. moms   

Nr. 1 Ogiltighet i sakrätten — svag ogiltighets genomslagskraft mot medkontrahents singularsuccessor
Göranson Ulf
Iustus, Förmögenhetsrätt
148 sid, 1984, Pris: 810 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 | Nästa
Sida 6 av 6

  © 2017 Jure AB