BRÅ-rapporter

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 7 av 12

Nr. 2008:9 BRÅ rapport 2008:9 Grannsamverkans effekter på brottsligheten — En systematisk forskningsgenomgång
Fritzes, Kriminologi
47 sid, 2008, Pris: 126 SEK exkl. moms   

Nr. 2008:7 BRÅ rapport 2008:7 Mentorskaps inverkan på återfall i brott — En systematisk forsningsgenomgång
BRÅ, Kriminologi
68 sid, 2008, Pris: 126 SEK exkl. moms   

Nr. 2008:6 BRÅ rapport 2008:6 Samverkan mot bidragsbedrägerier — Exemplet Västmanland och Skåne
BRÅ, Kriminologi
94 sid, 2008, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Nr. 2008:4 BRÅ rapport 2008:4 Diskriminering i rättsprocessen — Om missgynnande av personer med utländsk bakgrund
BRÅ, Kriminologi
112 sid, 2008, Pris: 159 SEK exkl. moms   

Nr. 2008:3 BRÅ rapport 2008:3 Nationella trygghetsundersökningen 2007 — Om utsatthet, trygghet och förtroende
BRÅ, Kriminologi
188 sid, 2008, Pris: 248 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:30 BRÅ rapport 2007:30 Ungdomar och brott i Sveriges län 1995-2005
BRÅ, Kriminologi
44 sid, 2007, Pris: 126 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:29 BRÅ rapport 2007:29 Kameraövervakning och brottsprevention — En systematisk forskningsgenomgång
BRÅ, Kriminologi
64 sid, 2007, Pris: 126 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:27 BRÅ rapport 2007:27 Organiserat svartarbete i byggbranschen
BRÅ, Kriminologi
132 sid, 2007, Pris: 185 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:26 BRÅ rapport 2007:26 Våld mot personer med funktionshinder
Norstedts Juridik, Kriminologi
96 sid, 2007, Pris: 160 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:24 BRÅ rapport 2007:24 Narkotikastatistik 2006 — Personer lagförda för narkotikabrott
BRÅ, Kriminologi
73 sid, 2007, Pris: 126 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:23 BRÅ rapport 2007:23 Fusk med a-kassa — Motiv, omfattning och åtgärder
BRÅ, Kriminologi
96 sid, 2007, Pris: 160 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:22 BRÅ rapport 2007:22 Illegal jakt på stora rovdjur — Konflikt i laglöst land?
BRÅ, Kriminologi
224 sid, 2007, Pris: 260 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:20 BRÅ rapport 2007:20 Kriminalstatistik 2006 — Criminal Statistics
BRÅ, Kriminologi
280 sid, 2007, Pris: 280 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:19 BRÅ rapport 2007:19 Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården — Slutrapport
BRÅ, Kriminologi
48 sid, 2007, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:16 BRÅ rapport 2007:16 Barn som begår brott — Polisens hantering av misstänkta personer under femton år
BRÅ, Kriminologi
61 sid, 2007, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:15 BRÅ rapport 2007:15 Brottsoffer — Perspektiv på det brottsförebyggande arbetet
BRÅ, Kriminologi
67 sid, 2007, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:12 BRÅ rapport 2007:12 Misshandel mellan obekanta - kan fler brott klaras upp? - Del 1
BRÅ, Kriminologi
64 sid, 2007, Pris: 123 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:11 BRÅ rapport 2007:11 Vuxnas sexuella kontakter med barn via Internet — Omfattning, karktär, åtgärder
BRÅ, Kriminologi
90 sid, 2007, Pris: 155 SEK exkl. moms   

Nr. 2007:7 BRÅ rapport 2007:7 Narkotikadistributörer — En studie av grossisterna
BRÅ, Kriminologi
139 sid, 2007, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Nästa
Sida 7 av 12

  © 2017 Jure AB