Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 | Nästa
Sida 29 av 197

Ds 2017:2 Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
Fritzes, Offentlig rätt
54 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:20 Regionalt utvecklingsansvar i Stockholms, Kalmar och Blekinge län
Fritzes, Offentlig rätt
17 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:21 Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
Fritzes, Offentlig rätt
70 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:24 Skjutvapen och explosiva varor — skärpta straff för de grova brotten
Fritzes, Offentlig rätt
46 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:26 En anpassning till dataskyddsförordningen — kreditupplysningslagen och några andra författningar
Fritzes, Offentlig rätt, Krediträtt
172 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:29 Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
Fritzes, Offentlig rätt
120 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet
Fritzes, Offentlig rätt
232 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:34 Ändringar i bestämmelser om val till Sametinget
Fritzes, Offentlig rätt
30 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:35 Körkortslån
Fritzes, Offentlig rätt
38 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:37 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling
Fritzes, Offentlig rätt
107 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:39 Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
Fritzes, Offentlig rätt
50 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:4 Sjukpenning i avvaktan på slutligt beslut
Fritzes, Offentlig rätt
40 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:41 En omarbetad domstolsdatalag — Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Fritzes, Offentlig rätt
418 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:42 Följdändringar till ny förvaltningslag
Fritzes, Offentlig rätt
523 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:43 Konsultation i frågor som rör det samiska folket
Fritzes, Offentlig rätt
113 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:45 En omarbetad utlänningsdatalag — Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Fritzes, Offentlig rätt
346 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:46 Kriminalvårdens datalag — Anpassning till EU:s dataskyddsförordning
Fritzes, Offentlig rätt
304 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:47 Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
Fritzes, Offentlig rätt
138 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:48 Statistik på upphandlingsområdet
Fritzes, Offentlig rätt, Marknadsrätt
123 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:49 Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer
Fritzes, Offentlig rätt
78 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:50 Ett moderniserat medinflytande för totalförsvarspliktiga
Fritzes, Offentlig rätt
43 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Ds 2017:52 Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med läsnedsättning
Fritzes, Offentlig rätt
86 sid, 2017, Pris: 120 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 | Nästa
Sida 29 av 197

  © 2017 Jure AB