Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | Nästa
Sida 45 av 196

Kommunal aktiebolagsrätt — bolagsrätt och bolagsstyrning för kommun- och landstingsägda bolag
Stattin Daniel
Norstedts Juridik, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
155 sid, 2 uppl, 2007, Pris: 252 SEK exkl. moms   

Kommunal bokförings- och redovisningslag — Kommentarer och tolkning
Eriksson Ola, Haglund Anders, Tagesson Torbjörn
Studentlitteratur, Ekonomi, Offentlig rätt
185 sid, 2019, Pris: 297 SEK exkl. moms   

Kommunal handbok 2007 — EU och våra grundlagar
Grafika förlag, Offentlig rätt
217 sid, 16 uppl, 2007  SLUT på förlag

Kommunal konkurrensrätt
Hedelin Johan, Indén Tobias
Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Marknadsrätt
365 sid, 2013, Pris: 623 SEK exkl. moms   

Kommunal normgivning
von Essen Ulrik
Jure, Offentlig rätt
468 sid, 2000, Pris: 497 SEK exkl. moms   

Kommunal redovisningslag — beskrivning och tolkning
Brorström Björn, m. fl.
Studentlitteratur, Offentlig rätt, Ekonomi
319 sid, 6 uppl, 2011, Pris: 423 SEK exkl. moms   

Kommunal revision — en rättslig analys
Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt, Ekonomi
Inbunden, 532 sid, 1999, Pris: 914 SEK exkl. moms   

Kommunal vardagsjuridik — För förtroendevalda i fullmäktige, styrelser och nämnder
Linde Helena
Kommentus, Offentlig rätt
74 sid, 12 uppl, 2014  SLUT på förlag

Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt
Örnberg Åsa
Jure, Offentlig rätt
416 sid, 2014, Pris: 590 SEK exkl. moms   

Kommunala aktiebolag — en handbok
Kastberg Patrik
Jure, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
320 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 420 SEK exkl. moms   

Kommunala avgifter
Bohlin Alf
Juristförlaget i Lund, Offentlig rätt
543 sid, 1985  SLUT på förlag

Kommunala befogenheter — En redogörelse för kommuners och landstings allmänna befogenheter enligt lag och rättspraxis
Lindquist Ulf, Madell Tom, Lundin Olle
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
500 sid, 8 uppl, 2016, Pris: 823 SEK exkl. moms   

Kommunala bolag — Ägarstyrning och styrelsefunktion
Studentlitteratur, Associationsrätt och värdepappersrätt, Offentlig rätt
117 sid, 3 uppl, 2013  SLUT på förlag

Kommunala riktlinjer för alkoholservering
Statens folkhälsoinstitut, Offentlig rätt
23 sid, 2012, Pris: 85 SEK exkl. moms   

Kommunala samverkansformer — Avtal - interkommunala företag - gemensam nämnd - kommunalförbund
Kommentus, Offentlig rätt
166 sid, 2 uppl, 2009  SLUT på förlag

Kommunallagen — En kommentar
Kastberg Patrik
Jure, Offentlig rätt
302 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 462 SEK exkl. moms   

Kommunallagen — En kommentar
Madell Tom, Lundin Olle
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
403 sid, 2 uppl, 2019, Pris: 563 SEK exkl. moms   

Kommunallagen — Med kommentarer och praxis
Dalman Lena, m. fl.
Kommentus, Offentlig rätt
623 sid, 5 uppl, 2011  SLUT på förlag

Kommunallagen — "Lagtexthäftet"
Kommentus, Offentlig rätt
76 sid, 12 uppl, 2010, Pris: 142 SEK exkl. moms   

Kommunallagen i lydelsen den 1 januari 2017 — En handbok med lagtext och kommentarer
Lindquist Ulf, Losman Sten, Lundin Olle, Madell Tom
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
298 sid, 15 uppl, 2017  SLUT på förlag

Kommunalrätt — en introduktion för professionsutbildningar
Zanderin Lars, Staaf Annika
Liber, Offentlig rätt
144 sid, 2010, Pris: 286 SEK exkl. moms   

Kommunalrätt
Strömberg Håkan
Liber Ekonomi, Offentlig rätt
91 sid, 15 uppl, 1995  SLUT på förlag

Kommunalrättens grunder
Bohlin Alf
Wolters Kluwer Sverige, Offentlig rätt
Inbunden, 300 sid, 7 uppl, 2016, Pris: 534 SEK exkl. moms   

Kommunen och lagen — en introduktion
Björkman Ulla, Lundin Olle
Iustus, Offentlig rätt
172 sid, 6 uppl, 2018, Pris: 210 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | Nästa
Sida 45 av 196

  © 2017 Jure AB