Offentlig rätt

  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
, Inkludera titlar i serierna SOU, Ds samt Propositioner. 
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | Nästa
Sida 48 av 196

Lagrådsremiss En modern och rättssäker förvaltning — ny förvaltnngslag
Riksdagen, Offentlig rätt
359 sid, 2017, Pris: 251 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättdirektivet
Riksdagen, Straffrätt, Offentlig rätt, Internationell rätt
198 sid, 2008, Pris: 121 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
Riksdagen, Offentlig rätt
297 sid, 2016, Pris: 122 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Ny dataskyddslag
Riksdagen, Offentlig rätt, IT-rätt
320 sid, 2017, Pris: 229 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
Riksdagen, Immaterialrätt, Offentlig rätt
597 sid, 2010, Pris: 295 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Nya rättsmedel m.m. på upphandlingsområdet
Riksdagen, Marknadsrätt, Offentlig rätt
804 sid, 2009, Pris: 394 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Nytt regelverk om upphandling
Riksdagen, Marknadsrätt, Offentlig rätt
1495 sid, 2015, Pris: 932 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Offentlighets- och sekretesslag
Riksdagen, Offentlig rätt
362 sid, 2008, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden
Riksdagen, Offentlig rätt, Marknadsrätt
450 sid, 2018, Pris: 322 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Omreglering av apoteksmarknaden
Riksdagen, Offentlig rätt, Marknadsrätt
515 sid, 2008, Pris: 364 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Patientdatalag m.m. — den 31 januari 2008
Riksdagen, Offentlig rätt
321 sid, 2008, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Lagrådsremiss Reglering av alkoglass m.fl. produkter
Riksdagen, Offentlig rätt
187 sid, 2018, Pris: 135 SEK exkl. moms   

Lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor
Prevent, Offentlig rätt
119 sid, 7 uppl, 2001, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Lagstiftning om transport av farligt gods
Prevent, Sjö- och transporträtt, Offentlig rätt
128 sid, 15 uppl, 2010, Pris: 95 SEK exkl. moms   

Lagtexter för socialtjänsten 2006 — Sociallagarna
Fahlberg Gunnar, Julin Suzanne, Rundqvist Karl-Ingvar
Gothia, Offentlig rätt
278 sid, 2006, Pris: 281 SEK exkl. moms   

Lagtextsamling för bevakningspersonal — uppdaterad t.o.m. den 1 november 2012
Jure, Offentlig rätt
139 sid, 3 uppl, 2012, Pris: 162 SEK exkl. moms   

Law and Legal System of the Russian Federation
Burnham William, Maggs Peter, Schwartz Olga
Juris Publishing, Utländsk rätt, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
Inbunden, 956 sid, 6 uppl, 2015, Pris: 1791 SEK exkl. moms   

Leda och organisera medicinsk elevhälsa — Handbok för vårdgivare, skolledare och verksamhetschefer
Milerad Josef
Studentlitteratur, Offentlig rätt
177 sid, 2016, Pris: 273 SEK exkl. moms   

Ledighetslagarna — En kommentar
Björknäs Hanna, Ericson Bo, Eriksson Kurt
Norstedts Juridik, Arbetsrätt, Offentlig rätt
210 sid, 2014, Pris: 451 SEK exkl. moms   

Ledningsansvar i hälso- och sjukvård och tandvård
Fröberg Ulf H.
Institutet för medicinsk rätt, Offentlig rätt, Arbetsrätt
297 sid, 2 uppl, 2012  SLUT på förlag

Legalitetsprincipen i förvaltningsrätten
Lebeck Carl
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
464 sid, 2018, Pris: 1003 SEK exkl. moms   

Legitimerade läkare 2012 — Förteckning över Sveriges legitimerade läkare 2012
Socialstyrelsen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
982 sid, 2012, Pris: 906 SEK exkl. moms   

Legitimerade läkare 2013 — Förteckning över Sveriges legitimerade läkare 2013
Socialstyrelsen, Allmänna verk och samlingsverk, Offentlig rätt
1092 sid, 2013  SLUT på förlag

Legitimitetsfrågor inom socialrätten
Vahlne Westerhäll Lotta
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
260 sid, 2007  SLUT på förlag

Lex Sarah — Handbok för tillämpningen av bestämmelserna om lex Sarah
Fritzes, Offentlig rätt
164 sid, 2013  SLUT på förlag

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 | Nästa
Sida 48 av 196

  © 2017 Jure AB