Jure AB - Juridisk Nätbokhandel
  Titlar av Elholm Thomas:
   
 


Sida 1 av 1

Udvalgte delikter i straffeloven — En introduktion
Baumbach Trine, Elholm Thomas
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
100 sid, 2021, Pris: 335 SEK exkl. moms   

Strafferettens almindelige del — Det strafferetlige ansvar
Baumbach Trine, Elholm Thomas
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
611 sid, 2020, Pris: 924 SEK exkl. moms   

Kommenteret straffelov - Almindelig del
Greve Vagn, Elholm Thomas , Jakobsen Morten Niels, Madsen Lasse Lund
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 657 sid, 11 uppl, 2019, Pris: 1695 SEK exkl. moms   

Kommenteret straffelov — Speciel del
Nielsen Gorm Toftegaard, Elholm Thomas , Jakobsen Morten Niels
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
Inbunden, 779 sid, 11 uppl, 2017, Pris: 1664 SEK exkl. moms   

Strafrechtliche Jurisdiktion — Eine nordische Perspektive
Feldtmann Birgit, Elholm Thomas
DJØF, Straffrätt, Utländsk rätt
206 sid, 2017, Pris: 505 SEK exkl. moms   

Forbrydelserne — Indføring i specialstrafferetten
Greve Vagn, Elholm Thomas
DJØF, Straffrätt
103 sid, 3 uppl, 2011, Pris: 195 SEK exkl. moms   

Grundlæggende EU-ret
Daniel Bugge Thorbjørn, Elholm Thomas , Starup Peter, Steinicke Michael
DJØF, EU-rätt
819 sid, 2 uppl, 2011, Pris: 926 SEK exkl. moms   


Sida 1 av 1

  © 2017 Jure AB