SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete
   
 
Titel:SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete
Anmärkning:Se även bilagedelen.
Utgivningsår:2007
Omfång:538 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138226797
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen från socialbidrag till arbete
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2007:2
Ämnesord:Offentlig rätt , Arbetsrätt

Pris: 410 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås åtgärder som underlättar övergången från bidragsberoende till försörjning genom eget arbete. Bland förslagen:
– Ett förändrat arbetssätt på Arbetsförmedlingarna för utredningens målgrupp.
– Förbättrade möjligheter till finansiell samordning mellan lokala aktörer.
– Förbättrad rehabilitering för personer med socialbidrag.
– Bättre instrument för att bedöma en arbetssökandes kompetens.
– Förbättrade ekonomiska incitament när enskilda arbetar och samtidigt är beroende av socialbidrag.
– Förslag i förhållande till gymnasieutbildningen som förbättrar elevers anknytning till arbetslivet.
 
  © 2017 Jure AB