Prop. 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
   
 
Titel:Prop. 2006/07:84 Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år
Utgivningsår:2007
Omfång:48 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:84
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB