Prop. 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
   
 
Titel:Prop. 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.
Utgivningsår:2007
Omfång:86 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200607108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2006/07:108
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB