Makten över barnen
� tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968
   
 
Författare:Runcis Maija
Titel:Makten över barnen � tvångsomhändertagande av barn i Sverige 1928-1968
Utgivningsår:2007
Omfång:288 sid.
Förlag:Atlas
ISBN:9789173893060
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Övrigt , Offentlig rätt

Pris: 211 SEK exkl. moms

 

Att skydda barn från övergrepp och dåliga familjemiljöer utgör en del i byggandet av det goda samhället och välfärdsstaten. Sedan 1920-talet har 6000–7000 barn tvångsomhändertagits av myndigheterna varje år. Makten över barnen handlar om de föräldrar som ansetts olämpliga och deras kamp för att behålla sina barn. Olika intressen står mot varandra, både samhället och föräldrarna anser sig ha rätt att tolka vad som är barnets bästa, men samhället har lagen på sin sida.

Boken spänner över en tidsperiod som börjar på 1920-talet och slutar år 1968 – ur ett samhällsperspektiv en period av stora förändringar. Utvecklingen sträcker sig från fattigsamhället till formandet av folkhemmet och välfärdsstaten.

Samhällets intresse är riktat mot den goda familjen och familjens uppgift att fostra barnen till goda samhällsmedborgare. När föräldrarna inte lever upp till dessa skyldigheter och barnets utveckling och välfärd är i fara, ingriper samhället enligt barnavårdslagarna, med kontroll och övervakning av familjen. På så sätt har staten genom åren utövat en slags "kvalitetskontroll" av föräldraskapet. Barnens intresse blir en förhandlingsfråga mellan experterna inom barnavårdsfältet och föräldrarna, medan barnen själva sällan kommer till tals.

Maija Runcis är historiker knuten till Södertörns högskola. Hennes nya bok Makten över barnen är uppföljaren till den mycket uppmärksammade boken Steriliseringar i folkhemmet (år 1997).
 
  © 2017 Jure AB